Vingespenn

38-44 mm.

Totalutbredelse

Nordlige deler av Øst-Europa, Sibir, Mongolia, Kina, Korea, Japan og Nord-Amerika. Sporadisk immigrant til Nord- og Vest-Europa.

Utbredelse i Norge

Funnet tilfeldig i Sør-Norge nord til Nord-Trøndelag. I årene 1975-76 ble det gjort mange funn. Siste gang funnet i 1996.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter.

Flyvetid

August.

Økologi

På lysninger i barskog.