Vingespenn

38-44 mm.

Totalutbredelse

Europa og Kaukasus, østover til russisk Fjerne Østen.

Utbredelse i Norge

Vanlig nord til Lofoten.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter og busker.

Flyvetid

Medio juli - august.

Økologi

I ulike biotoper, både i skog og åpent terreng.