Vingespenn

36-44 mm.

Kjennetegn

Skiller seg fra fiolett båndfly ved bredere mørkt bånd på bakvingens overside, og på framvingens underside ved mindre kontrast mellom det mørke midtfeltet og den lysere ytterkanten.

Totalutbredelse

Europa og Lilleasia. Funnet mange steder i Danmark og Sør-Sverige.

Utbredelse i Norge

Ikke funnet i Norge, men arten er kjent for å trekke og kan ventes å dukke opp.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter.

Flyvetid

Ultimo juli - medio august.

Økologi

Ser ut til å foretrekke lokaliteter på sandbunn.