Vingespenn

33-40 mm.

Totalutbredelse

Europa og Kaukasus.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig på Sørlandet og Østlandet. Utbredt, men mindre alminnelig på Vestlandet.

Unge stadier

Larven lever på urter.

Flyvetid

Medio juli - august.

Økologi

I ulike biotoper, gjerne der hvor det er litt fuktig.