Vingespenn

35-40 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, østover til Sakhalin, Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Lokalt temmelig vanlig nord til Sør-Trøndelag.

Unge stadier

Larven lever på ulike myrplanter som pors, blokkebær og dvergbjørk.

Flyvetid

Ultimo juli - august.

Økologi

På myr og fuktig lynghei.