Vingespenn

Hann 35-40 mm., hunn 37-53 mm.

Totalutbredelse

Europa og Lilleasia, mot øst til russisk Fjerne Østen.

Utbredelse i Norge

Lokalt temmelig vanlig til Helgeland i Nordland.

Unge stadier

Larven lever hovedsakelig på Salix-arter (selje, vier, pil) og bjørk (Betula), men også på ulike urter og andre busker.

Flyvetid

Juli - medio august.

Økologi

På ulike åpne biotoper som lynghei, myr, hogstflater og fjellhei.