Vingespenn

Hann 32-40 mm., hunn 37-42 mm.

Totalutbredelse

Europa og Kaukasus.

Utbredelse i Norge

Først påvist i Norge ved Grimstad i 1971. Arten er nå lokalt temmelig vanlig langs kysten fra Porsgrunn i Telemark til Kristiansand i Vest-Agder.

Unge stadier

Larven lever på eik (Quercus).

Flyvetid

Ultimo mai - juni.

Økologi

I eikeskog og blandingsskog med eik.