Vingespenn

Hann 34-43 mm., hunn 40-46 mm.

Totalutbredelse

Europa, Nord-Afrika, Lilleasia, Kaukasus, mot øst til Jakutia i Sibir.

Utbredelse i Norge

Vanlig til Rana i Nordland.

Unge stadier

Larven lever på Populus-arter (osp og poppel), og Salix-arter (selje, vier, pil).

Flyvetid

Mai - medio august i to overlappende generasjoner. I nord én generasjon i medio juni - medio juli.

Økologi

På alle biotoper der vertsplantene vokser. Den kan finnes opp i bjørkebeltet i fjellet.