Vingespenn

34-41 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, mot øst til Kina, Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Lokalt forekommende på den sørlige del av Østlandet, så langt nord som Oslo, på Sørlandet, og i fjordstrøk på Vestlandet nord til Hardanger.

Unge stadier

Larven lever på bjørk (Betula).

Flyvetid

Juni - medio juli.

Økologi

I bjørkeskog, spesielt i varme, sørvendte lier.