Vingespenn

23-28 mm.

Kjennetegn

Hunnen er gjennomsnittlig større enn hannen.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, og mot øst til det nordlige Kina og russisk Fjerne Østen.

Utbredelse i Norge

Vanlig til Trøndelag. Det foreligger få funn fra Nordland og Troms.

Unge stadier

Larven lever på osp og Salix-arter (selje, vier, pil).

Flyvetid

Ultimo mai - juni og medio juli - primo september i to generasjoner. I nord én generasjon i medio juni - medio juli.

Økologi

I åpen skog og i områder med løvkratt. Arten går opp i bjørkebeltet i fjellet.