Vingespenn

Hann 32-43 mm., hunn 36-43 mm.

Totalutbredelse

Europa og Lilleasia, mot øst til Mongolia.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig sør for Dovre. Det foreligger enkeltfunn fra Trøndelag nord til Snåsa.

Unge stadier

Larven lever på Populus-arter (osp og poppel), og Salix-arter (selje, vier, pil).

Flyvetid

Ultimo mai - medio august. Individer funnet i august tilhører sannsynligvis en 2. generasjon.

Økologi

I skog og skogbryn.