Vingespenn

Hann 35-47 mm., hunn 40-52 mm.

Totalutbredelse

Europa, mot øst til Amur-området i russisk Fjerne Østen.

Utbredelse i Norge

Vanlig i Sør-Norge. I Nord-Norge spredt til Troms og Sør-Varanger i Finnmark.

Unge stadier

Larven lever på bjørk (Betula).

Flyvetid

Mai - august i to generasjoner. I nord én generasjon i juni - august.

Økologi

Overalt der det vokser bjørk, også i bjørkebeltet i fjellet.