Vingespenn

Hann 39-50 mm., hunn 42-56 mm.

Totalutbredelse

Europa, mot øst til det vestlige Sibir.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig nord til Dovre. Den er funnet spredt i Trøndelag og Nordland nord til Saltdalen.

Unge stadier

Larven lever på osp, Salix-arter (selje, vier, pil) og balsampoppel.

Flyvetid

Medio mai - august i to overlappende generasjoner. I nord én generasjon i juni - primo august.

Økologi

I skogbryn, åpen skog og hager der vertsplantene finnes.