Vingespenn

Hann 35-41 mm., hunn 39-44 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus og Marokko.

Utbredelse i Norge

Lokalt temmelig vanlig fra Oslo-området rundt kysten til Bergen.

Unge stadier

Larven lever på eik (Quercus).

Flyvetid

Mai.

Økologi

I eikeskog og blandingsskog med eik.