Vingespenn

Hann 42-48 mm., hunn 46-53 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og Kaukasus. I Nord-Europa kun i det sørøstlige Sverige og det østlige Danmark.

Utbredelse i Norge

Ikke påvist i Norge, men den har i senere år bredt seg mot nord, og det kan tenkes at den vil dukke opp i Norge.

Unge stadier

Larven lever på eik (Quercus) og bøk.

Flyvetid

Medio mai - juni.

Økologi

I edelløvskog og parker der vertstrærne vokser.