Vingespenn

Hann 39-44 mm., hunn 44-49 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, mot øst til Japan.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig på Østlandet nord til Ringebu i Oppland og på Vestlandet til Sognefjorden. Den unngår kysten og det åpne kulturlandskapet.

Unge stadier

Larven lever på bjørk (Betula).

Flyvetid

April - primo mai.

Økologi

I bjørkeskog og blandingsskog med bjørk.