Båndjordbie.

Båndjordbie er en nokså stor jordbie som ikke er uvanlig i tørrenger og sandområder på Østlandet, særlig i Østfold og Hedmark. Den hekker i tørr sandjord og besøker ulike typer blomster. Båndjordbie er ofte på de samme stedene som den nærstående markjordbia Lasioglossum leucozonium.

Båndjordbie Lasioglossum zonulum (F. Smith, 1848)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.