Markjordbie er ei nokså stor jordbie som ikke er uvanlig i tørrenger og sandområder på Østlandet. Den hekker i tørr sandjord og besøker ulike typer blomster. Markjordbie er svært lik båndjordbie Lasioglossum zonulum.

Forvekslingsarter

Markjordbie er svært lik båndjordbie Lasioglossum zonulum.