Engkjeglebie er den vanligste og tidligste av kjeglebiene. Den parasitterer på ulike buksamlerbier, særlig ertebladskjærerbie Megachile circumcincta. Engkjeglebie skilles fra nærstående arter på utformingen av bakkroppsspissen.

Vimeo video: Coelioxys quadridentatus og Megachile circumcincta

En engkjeglebie Coelioxys quadridentatus, hunn, parasitterer reiret til ertebladskjærerbie Megachile circumcincta, hunn.

Vertsart