Vimeo video: Coelioxys quadridentatus og Megachile circumcincta

Engkjeglebie er den vanligste og tidligste av kjeglebiene. Den parasitterer på ulike buksamlerbier, særlig ertebladskjærerbie Megachile circumcincta. Engkjeglebie skilles fra nærstående arter på utformingen av bakkroppsspissen.

Engkjeglebie Coelioxys quadridentatus (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.

Ertebladskjærerbie er den vanligste av våre bladskjærerbier. Arten fremstår middels stor og er nokså hårete, og hunnen er uten lyse bånd på bakkroppen. Den finnes i hele Sør-Norge opp til Trøndelag, men trolig også lengre nordover. Den besøker mange ulike planter, men kanskje særlig erteplanter. Ertebladskjærerbie hekker gjerne i bakken i tørr sandjord.

Ertebladskjærerbie Megachile circumcincta (Kirby, 1802)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.