Solsandbie er en svært sjelden art som flyr tidlig på våren. Den er kun kjent fra Stavern i Vestfold og Seljord i Telemark. Arten hekker i sandjord og besøker selje og vierarter som blomstrer om våren. Solsandbie er en stor art, som ligner mest på fjellsandbie Andrena lapponica.

Forvekslingsarter