Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Vimeo video: Andrena denticulata
Vimeo video: Andrena tarsata
Vimeo video: Andrena scotica
Vimeo video: Andrena barbilabris
Vimeo video: Panurgus calcaratus
Vimeo video: Andrena barbilabris
Vimeo video: Andrena fucata
Vimeo video: Andrena fucata
Vimeo video: Andrena nigriceps
Vimeo video: Andrena denticulata
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.