Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Vimeo video: Andrena marginata
Vimeo video: Andrena denticulata
Vimeo video: Andrena denticulata
Vimeo video: Andrena denticulata
Vimeo video: Andrena scotica
Vimeo video: Andrena scotica
Vimeo video: Andrena cineraria
Vimeo video: Andrena barbilabris
Vimeo video: Andrena barbilabris
Vimeo video: Andrena fucata 9
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.