Sølvsandbie er en relativt sjelden art som er knyttet til røsslyng. Arten er i nyere tid kjent fra Elverum i Hedmark, Hvaler i Østfold og Bamble i Telemark. Den hekker i sandjord og flyr når røsslyngen blomstrer i juli og august. Liten og elegant art med sølvaktige bånd på bakkroppen.