Småsandbie er en vanlig art på Østlandet. Den har to generasjoner i løpet av sesongen. Arten kan besøke mange ulike plantearter og finnes ofte på hestehov om våren. Småsandbie er vanskelig å skille fra andre små sandbier.