Jordbærsandbie er en relativt sjelden art som er knyttet til kalkrike områder på Sør-Østlandet. Den finnes gjerne på jordbærblomster i varme tørrbakker. Arten er vanskelig å skille fra nærstående små sandbier.