Lundsandbie er en meget vanlig art som finnes både i skogkanter og ulik engvegetasjon i hele Sør-Norge. Den besøker mange ulike planter og er svært vanskelig å skille fra andre små sandbier.