Veronikasandbie er den vanligste og mest utbredte av de små sandbiene i Norge. Den finnes både i skogkanter og på eng og besøker mange ulike blomster, særlig Veronica-arter. Arten er vanskelig å skille fra andre små sandbier.