Junisandbie er en meget sjelden art som i nyere tid er påvist i Norge på tre lokaliteter (Nedre Eiker, Porsgrunn og Luster). Studier av museumsmateriale i Bergen viser imidlertid at arten også er kjent fra Sørvestlandet allerede på 1930-tallet. Arten ser i Norge ut til å være knyttet til rundbelg som vokser i sørvendte sandskrenter og veikanter.