Sandsommerbie er en sjelden art. Den er knyttet til sandområder og skoglysninger med store bestand av gule kurvplanter i juli og august. Arten er funnet noen få steder på Østlandet i nyere tid.

Forvekslingsarter

Sandsommerbie er større enn skogsommerbie Panurgus calcaratus, og hannen har ikke tann på baklåret.