Skogsommerbie er en ganske krevende art. Den er knyttet til sandområder og skoglysninger med store bestand av gule kurvplanter i juli og august. Arten er langt mer utbredt og vanlig enn slektningen sandsommerbie Panurgus banksianus og finnes spredt på Østlandet og Sørlandet.

Forvekslingsarter

Arten er mindre enn sandsommerbie Panurgus banksianus, og hannen har en stor tann på baklårene.

Filmer

Skogsommerbie Panurgus calcaratus har reir i sand og henter pollen fra gule kurvplanter. De to øverste filmene er fra Mogreina, 24. juli 2013 og den nederste fra Kilebygda, Slettemo, 27. juli 2015.