Solsandbie.

Solsandbie er en svært sjelden art som flyr tidlig på våren. Den er kun kjent fra Stavern i Vestfold og Seljord i Telemark. Arten hekker i sandjord og besøker selje og vierarter som blomstrer om våren. Solsandbie er en stor art, som ligner mest på fjellsandbie Andrena lapponica.

Solsandbie Andrena apicata F. Smith, 1847
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.