Viersandbie er en av de aller vanligste og mest utbredte sandbiene som flyr tidlig om våren. Den er knyttet til selje og vier og finnes trolig i hele landet fra kysten til skoggrensa. Det er en mellomstor art med røde baklegger.