Amphorina andra er nylig skilt ut fra arten Amphorina farrani. Artene er vanskelige å skille fra hverandre, men selv om begge har gul pigmentering som kan utvise stor variasjon, finnes det fargeforskjeller mellom artene.

Kjennetegn

Amphorina andra er en art som kan bli opptil 20 mm lang. Kroppen er slank og snegleformet der ryggsiden er besatt med opptil 7 diagonale rekker med oppblåste cerata med opptil 3 cerata i hver rekke. Tarmkanalen er tykk, men danner ikke forgreininger. Rinoforene er nesten dobbelt så lange som munntentaklene. Foten er slank og danner i fremenden ikke tydelige fothyrno.

Kroppsfargen er gråhvit. Ytre pigmentering består vanligvis av gul eller oransje pigmentering som forekommer som store flekker på kroppen og som dekker tuppen på cerata, rinoforer, og munntentakler, men gul stripe på tuppen av halen mangler. Tarmkanalen har en hvit til lys gulbrun farge.

Det finnes flere fargevarianter av denne arten, fra de med en nesten helt blek kropp uten pigmentering, til de med tydelig gul og oransje pigmentering på kroppen, cerata, rinoforer og munntentakler. Men, gul og oransje pigmentering på halen mangler, selv om en hvit stripe kan være synlig. Karakteristisk for en fargevariant for Amphorina andra er tilstedeværelsen av mørkebrune til sorte pigmentflekker på kroppen og cerata.

Legg merke til halen: Hvis tuppen mangler en gul pigmentering har du funnet Amphorina andra. Har den gult på halen er det Amphorina farrani

Utbredelse

Arten er opprinnelig beskrevet fra individer funnet fra vestkysten av Sverige, de Britiske øyer, samt Italia og Kroatia i Middelhavet. Langs norskekysten er arten registrert fra Egersund, Gulen i Sognefjorden og Kvaløyvågen i Troms.

Levesett

Amphorina andra er funnet på grunt vann ned til 30 meters dyp. Det er ikke gjort noen observasjoner av hva slags hydrozoer den spiser på.

Det er foreløpig ikke kjent hvordan eggmassen til denne arten ser ut eller når eggene legges. Den nært beslektede Amphorina farrani legger et hvitt eggbånd på høykant i en sirkel med 1-2 omdreininger, ca. 1–2 cm i diameter.

En sjelden gang kan denne arten finnes i en helt oransje utgave. Denne er fotografert utenfor Fredrikstad. 

Forvekslingsarter

Amphorina andra kan skilles fra Amphorina farrani på at den mangler gul pigmentering på halen, mens A. farrani har gul pigmentering på halen. Den kan også ligne på Amphorina linensis men mangler hvit pigmentering langs kanten på foten. Den kan også ligne på Amphorina viriola men mangler rosa pigmentering under tuppen på cerata.

Kommentarer

En genetisk analyse av de kjente artene av Amphorina i europeiske farvann, Amphorina farrani, Amphorina pallida og Amphorina linensis, sammen med Eubranchus tricolor, avslørte to nye arter som falt inn under de kjente fargevariasjonene til Amphorina farrani. Disse to nye artene ble beskrevet som Amphorina andra og Amphorina viriola. Amphorina farrani er siden beskrivelsen i 1844 blitt beskrevet med en rekke ulike variasjoner i pigmentering, og de to nye artene kan til dels ligne disse, men med enkelte unike variasjoner. Det betyr at ved første øyekast kan det være svært vanskelig å skille individer av arten Amphorina farrani fra Amphorina andra og Amphorina viriola, og man må gjennomføre en grundig undersøkelse av alle kjennetegnene før en har sikker artsidentifikasjon.

Amphorina andra og Amphorina viriola skilles hovedsakelig økologisk fra hverandre da de lever i ulike skiller mellom brakkvann og saltvann. Amphorina viriola er så langt bare observert i grunne brakkvannslag og har en høyere toleranse for ferskvann, mens Amphorina andra kun er observert i dypere og saltere vannlag. Amphorina andra er også funnet i norske farvann, mens Amphorina viriola enn så lenge kun er kjent fra den svenske vestkysten.

Etymologi

Slektsnavnet Amphorina kommer fra det greske betegnelsen for amfora som er en oval krukke. Navnet henviser til de oppblåste cerata på ryggsiden hos slekten som gjerne har en slik form.

Artsnavnet andra kommer fra svensk og betyr «den andre» og henviser til det nære slektskapet med arten Amphorina viriola.

YouTube video: Film av Amphorina andra

Her kan du se noen av fargevariantene til denne vakre nakensneglen. 

Kilder

Korshunova T, Malmberg K, Prkić J, Petani A, Fletcher K, Lundin K og Martynov A (2020). Fine-scale species delimitation: speciation in process and periodic patterns in nudibranch diversity. ZooKeys 917: 15–50. https://doi.org/10.3897/zookeys.917.47444

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Amphorina andra Korshunova, Malmberg, Prkić, Petani, Fletcher, Lundin & Martynov, 2020. www.artsdatabanken.no/Pages/313835. Nedlastet <dag/måned/år>.