Variabelen 9AR Figurareal angir arealet av et område som er avgrenset på grunnlag av et spesifikt kriteriesett.