Fossilforekomst er en binær variabel (forekomst eller fravær av observerte fossiler). 

Eventuell nærmere beskrivelse av avsetningstidspunkt og stratigrafi, arts- eller artsgruppetilhørighet og/eller artsmengde kan følge som tilleggsinformasjon.