Største kjente dybde i en vannforekomst, målt med normalvannstanden som referanse.