Korallrev, eller deler av korallrev, gjennomgår en naturlig aldringsprosess med to distinkte stadier: «unge», levende rev med dominans av levende steinkoraller, og «aldrende rev» med dominans av døde steinkoraller.

Fordi tidsskalaer fra hundreår til tusenår er involvert og variasjonen gir seg utslag på romlige skalaer som opplagt er innenfor det skalaintervallet som adresseres på natursystem-nivået i NiN 2, blir denne variasjonen beskrevet som en LKM.

Kunnskapsbehov: 

  • Det er behov for kunnskap om variasjon i gradientlengde langs denne komplekse miljøvariabelen for å avgjøre hvilken status den skal ha (som uLKM eller tLKM) innenfor korallrev.

Basistrinn