Areal av landområde (inkludert eventuelle vannforekomster) som drenerer gjennom et gitt punkt, på land eller i et elveløp.