Største dybde på terskelen ved munningen av en fjord.