Vingespenn

Hann 40-49 mm., hunn 46-55 mm.

Totalutbredelse

Nord-Europa og kontinentale deler av Mellom-Europa, mot øst til Kina, Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Temmelig sjelden nord til Nordmøre.

Unge stadier

Larven lever på osp, men kan også leve på selje og andre Salix-arter.

Flyvetid

Medio mai - medio juli. En 2. generasjon kan enkelte år opptre i ultimo juli - medio august.

Økologi

I blandingsskog med osp eller i ren ospeskog.