Vingespenn

Hann 35-43 mm., hunn 39-48 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus, mot øst til Bajkal i Sibir.

Utbredelse i Norge

Vanlig i Sør-Norge til Nordmøre. I Trøndelag og Nord-Norge er den funnet spredt og fåtallig.

Unge stadier

Larven lever på bjørk (Betula), Salix-arter (selje, vier, pil), osp, or (Alnus) og hassel.

Flyvetid

Mai - august i to overlappende generasjoner. I nord én generasjon i ultimo juni - juli.

Økologi

På alle biotoper der det vokser løvtrær eller busker, også i fjellet.