Rosevepsebie er en relativt mørk art som tilhører det vanskelige Nomada panzeri-komplekset. Den parasitterer på rosesandbie Andrena fucata, og er nokså vanlig i hele Sør-Norge inkludert Trøndelag.

Vertsart

Forvekslingsarter