Skogvepsebie er Norges vanligste og mest utbredte vepsebie. Den flyr fra slutten av mai til begynnelsen av juli i skogkanter og lysninger. Skogvepsebie finnes i store deler av landet, helt opp til skoggrensen.

Kjennetegn

Skogvepsebie varierer nokså mye i utseende, og nyere studier tyder på at arten kan bestå av tre ulike arter i Skandinavia, som utnytter ulike verter. 

Levevis

Arten, i bred forstand, flyr fra slutten av mai til begynnelsen av juli og utnytter ulike verter av sandbier i Andrena helvola-gruppen. Formen som utnytter fjellsandbie Andrena lapponica er utbredt over hele landet opp til skoggrensa. En annen form, som trolig utnytter rosesandbie Andrena fucata, er vanlig i Sør-Norge og særlig på Vestlandet. Den tredje formen som utnytter parksandbie Andrena helvola er funnet noen steder på Østlandet.

Vertsarter

Forvekslingsarter

Skogvepsebia Nomada panzeri kan lett forveksles med andre vepsebier som rosevepsebie Nomada fusca og vårvepsebie N. leucophthalma.