Skogvepsebie er Norges vanligste og mest utbredte vepsebie. Den flyr fra slutten av mai til begynnelsen av juli i skogkanter og lysninger. Skogvepsebie finnes i store deler av landet, helt opp til skoggrensen.

Kjennetegn

Skogvepsebie varierer nokså mye i utseende, og nyere studier tyder på at arten kan bestå av flere ulike arter i Skandinavia, som utnytter ulike verter. Den ene av disse er fjellvepsebie med det foreløpige navnet Nomada glabella sensu Stückhert. Hele Nomada panzeri-komplekset trenger derfor en revisjon. 

Levevis

Skogsandbie flyr fra slutten av mai til begynnelsen av juli og utnytter ulike verter av sandbier i Andrena helvola-gruppen. En form, som trolig utnytter rosesandbie Andrena fucata, er vanlig i Sør-Norge og særlig på Vestlandet. Den annen form som utnytter parksandbie Andrena helvola er funnet noen steder på Østlandet. Fjellvepsebie Nomada glabella sensu Stückert, som nå er ansett som en egen art, utnytter fjellsandbie Andrena lapponica og er utbredt over hele landet opp til skoggrensa.

Vertsarter

Forvekslingsarter

Skogvepsebia Nomada panzeri kan lett forveksles med andre vepsebier som rosevepsebie Nomada fusca, fjellvepsebie Nomada glabella og vårvepsebie N. leucophthalma.