Sommervepsebie er en fåtallig, men utbredt art som parasitterer på skogsandbie Andrena tarsata. Den finnes ofte i lysninger og skogkanter. Det er funn av arten fra det meste av Sør-Norge, inkludert Trøndelag. Sommervepsebie er vanskelig å skille fra heivepsebie Nomada roberjeotiana.

Vertsart

Forvekslingsart