Fjellvepsebie er trolig en av Norges vanligste vepsebier. Arten har i lang tid gått under navnet Nomada panzeri, som har vist seg å bestå av flere arter som parasitterer på hver sine arter av sandbier. Fjellvepsebie parasitterer på fjellsandbie Andrena lapponicaNomada glabella sensu Stückhert må anses som et midlertidig navn i påvente av en større revisjon av Nomada panzeri-komplekset.  

Vertsart

Fjellvepsebie Nomada glabella parasitterer på fjellsandbie Andrena lapponica.

Forvekslingsarter

Fjellvepsebie Nomada glabella kan lett forveksles med andre vepsebier som rosevepsebie Nomada fusca, vårvepsebie Nomada leucophthalma og skogvepsebie Nomada panzeri.