Kløvervepsebie er en relativt fåtallig art som parasitterer på ertesandbie Andrena wilkella og kløversandbie A. intermedia. Den er funnet spredt i Sør-Norge, gjerne i sandområder, der vertene er vanlige. Arten besøker gjerne erteplanter.

Vertsart