Sandvepsebie er sjelden i Norge til tross for at verten, heisandbie Andrena barbilabris, er nokså vanlig. Sandvepsebie skilles fra lignende arter på at den har lange sporer på bakleggene. I Norge er de største bestandene av arten funnet øverst i Gudbrandsdalen og i Trøndelag.

Vertsart