Engfiltbie er en relativt vanlig art, men som kun er funnet på Østlandet. Arten lever parasittisk på silkebier som sommersilkebie Colletes daviesanus og kurvsilkebie C. similis, og er ikke uvanlig der disse finnes.

Vertsarter

Forvekslingsarter