Lyngvepsebie er en vanlig art i lyngheier på ettersommeren. Den er enkel å kjenne igjen på de gule og svarte tegningene. Lyngvepsebie parasitterer på lyngsandbie Andrena fuscipes.

Vertsart