Rustkjeglebie er parasitt på humlepelsbie Anthophora furcata og ser ut til å være sjelden i Norge. Det er svært få nyere funn, men den kan være noe oversett. Rustkjeglebie skilles fra nærstående arter på utformingen av bakkroppsspissen.

Vertsart